Boeken

Laat-de-aarde-juichen-LR

Net als de meeste Nederlanders hebben ook christenen hun kijk op allerlei maatschappelijke kwesties en vakgebieden. Wie niet zomaar iets wil roepen, zal verantwoording willen afleggen van zijn visie. Hoe complexer de samenleving, hoe meer dat vraagt om diepere bezinning. Ontwikkelingen in onze Westerse cultuur en wetenschappen roepen vragen op die nu eenmaal ingewikkeld zijn. Daarom is er behoefte aan een christelijke verantwoording die goed doordacht is.

De boekenreeks Verantwoording wil een bijdrage leveren aan christelijk-filosofische doordenking van maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken. De boekenserie staat in de traditie van de Reformatorische Wijsbegeerte, maar geeft ook ruimte aan andere christelijk-filosofische stromingen en levensbeschouwelijke overtuigingen.

Onderwerpen

In de reeks Verantwoording verschijnen boeken over christelijke filosofie in relatie tot een veelheid van vakgebieden en maatschappelijk relevante onderwerpen. Hieronder staat een lijst van alle verschenen delen. Op dit moment staan er verschillende nieuwe delen op de planning, onder andere over neo-calvinisme en kunst, christelijke filosofie en economie, en christelijke filosofie en multiculturaliteit.

Doelgroep

De reeks richt zich op iedereen die zich betrokken voelt bij christelijk-filosofische reflectie. Hoewel het gaat om boeken met een duidelijk wijsgerige inslag, streeft de redactie naar maximale leesbaarheid voor alle geïnteresseerden op hb0- of wo-niveau. Daardoor zijn de boeken ook geschikt voor lezers die niet beschikken over veel filosofische voorkennis.

Redactie en uitgever

De redactie wordt gevormd door een team van filosofen en vakwetenschappers en bestaat momenteel uit dr. Christine-Boshuijzen-van Burken, drs. Anneke Kloosterman-van der Sluys, drs. Marja van de Lagemaat (secretaris) en mr. drs. Bas Hengstmengel (voorzitter) en dr. Corné Rademaker. De reeks wordt uitgegeven door Buijten & Schipperheijn in samenwerking met Stichting voor Christelijke Filosofie.

Bestellen

De boeken uit de reeks zijn verkrijgbaar bij uw lokale boekhandel. U kunt ook exemplaren bestellen via ons contactformulier. We hanteren onderstaande prijzen exclusief verzendkosten.

 

bestel via het contactformulier

Verschenen delen

Nummer

Auteur(s)

Titel

Prijs

42

Henk Jochemsen en Jan van der Stoep

Laat de aarde juichen: duurzaam beheer van de schepping

€21,90

41

Ronald van Steden

Het onbehagen van juf Ank

€23,90

40

Bart Cusveller

Naar behoren. Filosofische ethiek in de neocalvinistische traditie

€27,50

39

Marleen Hengelaar-Rookmaker, Roger D. Henderson (red.)

Kunst D.V. (Neo)calvinistische perspectieven op esthetica, kunstgeschiedenis en kunsttheologie

€29,90

38

Jonathan Chaplin e.a.

Multiculturele gerechtigheid. Een christelijk-wijsgerige visie in discussie

€21,90

37

Nicholas Wolterstorff

De God die wij aanbidden. Op verkenning in de liturgische theologie

€21,90

36

Bert Loonstra

Autonomie en gemeenschap. Een debat over levensbeschouwing en psychotherapie

€24,90

35

Remco van Mulligen

Alleen God kan ons nog redden. Egbert Schuurman: tegendraads christen in een seculier land

€29,90

34

Robert van Putten, Bart Cusveller, Rob Nijhoff (red.)

Denken om Shalom. De praktische filosofie van Nicholas Wolterstorff

€24,95

33

Bart Cusveller, Marc de Vries

 Cinemasofie. Grote vragen op het grote scherm

€13,90

32

Bas Hengstmengel

 Denken met het hart. Christelijke filosofie in de traditie van Augustinus en Calvijn

€24,50

31

Alvin Plantinga

Het echte conflict. Wetenschap, religie en naturalisme

€23,90

30

Roel Jongeneel

 Eerlijke economie. Calvijn en het sociaal-economisch leven

€19,90

29

Maarten Verkerk, Bart Cusveller, Jan Hoogland, Maarten Vermeulen (red.)

 Scherp gezien. Film en christelijke filosofie

€19,50

28

Marinus Dirk Stafleu

 Chronos en Clio. De tijd in de geschiedenis

€25,00

27

Roel Kuiper

 Moreel kapitaal. De verbindingskracht van de samenleving

€25,00

26

Bob Goudzwaard, Mark Vander Vennen, David van Heemst, Jet Weigand-Timmer

 Wegen van hoop in tijden van crisis. Armoede – milieubederf – onveiligheid – financiële malaise (niet meer leverbaar)

€25,00

25

Maarten Verkerk, Jan Hoogland, Jan van der Stoep, Marc de Vries

Denken, ontwerpen, maken. Basisboek techniekfilosofie

€29,50

24

Jan van der Stoep, Roel Kuiper, Timon Ramaker (red.)

Alles wat je hart begeert? Christelijke oriëntatie in een op beleving gerichte cultuur

€23,75

23

Bart Cusveller, Maarten Verkerk, Marc de Vries

De Matrix Code. Sciencefictionfilms als spiegel van de technologische cultuur. (niet meer leverbaar)

€15,60

22

Govert Buijs, Peter Blokhuis, Sander Griffioen, Roel Kuiper (red.)

Homo Respondens. Verkenningen rond het mens-zijn

€23,50

21

Bart Cusveller

Met zorg verbonden. Een filosofische studie naar de zindimensie van verpleegkundige zorgverlening

€19,90

20

Sander Griffioen

Moed tot cultuur. Een actuele filosofie

€23,50

19

Kees Boersma, Jan van der Stoep, Maarten Verkerk, Ad Vlot (red.)

Aan Babels stromen. Een bevrijdend perspectief op ethiek en techniek

€18,50

18

Marinus Dirk Stafleu

Een wereld vol relaties. Karakter en zin van natuurlijke dingen en processen

€22,50

17

Govert Buijs (red.)

Als de olifanten vechten… Denken over ontwikkelingssamenwerking vanuit christelijk perspectief. (niet meer leverbaar)

€23,50

16

Johan Stellingwerff

Inzicht in Virtual Reality. Een media-filosofie als reisgids voor het landschap van de geest

€22,50

15

Egbert Schuurman

Geloven in wetenschap en techniek. Hoop voor de toekomst

€16,30

14

Marinus Dirk Stafleu

Experimentele filosofie. Geschiedenis van de natuurkunde vanuit een wijsgerig perspectief. (niet meer leverbaar)

€15,90

13

Henk Jochemsen, Gerrit Glas

Verantwoord medisch handelen. Proeve van een christelijke medische ethiek. (niet meer leverbaar)

€18,50

12

Maarten Verkerk

Sekse als antwoord

€17,00

11

René van Woudenberg (e.a.)

Kennis en werkelijkheid. Tweede inleiding tot een christelijke filosofie

€21,55

10

Gerard Nienhuis

Het gezicht van de wereld. Wetenschap en wereldbeeld

€8,50

9

Nicholas Wolterstorff

De rede binnen de grenzen van de religie. Geloof, wetenschap en praktijk. (niet meer leverbaar)

€11,15

8

 A. Tol, K.A. Bril

Vollenhoven als wijsgeer. Inleidingen en teksten

€27,00

7

 René van Woudenberg

Gelovend denken. Inleiding tot een christelijke filosofie

€21,50

6

 Henk Geertsema

Het menselijk karakter van ons kennen

€14,25

5

 A.P. Bos

In de greep van de Titanen. Inleiding tot een hoofdstroming van de Griekse filosofie

€10,80

4

 Marinus Dirk Stafleu

De verborgen structuur. Wijsgerige beschouwingen over natuurlijke structuren en hun samenhang

€11,25

3

 Albert Wolters

Schepping zonder grens. Bouwstenen voor een bijbelse wereldbeschouwing

€10,55

2

 Henry Vander Goot

Onbevangen verstaan. Over de werkelijkheid van de theologie

€8,60

1

 Jacob Klapwijk (red.)

De eerste en de tweede geschiedenis. Nagelaten geschriften van Meijer C. Smit. (niet meer leverbaar)

€15,65