Boeken

Het onbehagen van juf Ank

Net als de meeste Nederlanders hebben ook christenen hun kijk op allerlei maatschappelijke kwesties en vakgebieden. Wie niet zomaar iets wil roepen, zal verantwoording willen afleggen van zijn visie. Hoe complexer de samenleving, hoe meer dat vraagt om diepere bezinning. Ontwikkelingen in onze Westerse cultuur en wetenschappen roepen vragen op die nu eenmaal ingewikkeld zijn. Daarom is er behoefte aan een christelijke verantwoording die goed doordacht is.

De boekenreeks Verantwoording wil een bijdrage leveren aan christelijk-filosofische doordenking van maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken. De boekenserie staat in de traditie van de Reformatorische Wijsbegeerte, maar geeft ook ruimte aan andere christelijk-filosofische stromingen en levensbeschouwelijke overtuigingen.

Onderwerpen

In de reeks Verantwoording verschijnen boeken over christelijke filosofie in relatie tot een veelheid van vakgebieden en maatschappelijk relevante onderwerpen. Hieronder staat een lijst van alle verschenen delen. Op dit moment staan er verschillende nieuwe delen op de planning, onder andere over neo-calvinisme en kunst, christelijke filosofie en economie, en christelijke filosofie en multiculturaliteit.

Doelgroep

De reeks richt zich op iedereen die zich betrokken voelt bij christelijk-filosofische reflectie. Hoewel het gaat om boeken met een duidelijk wijsgerige inslag, streeft de redactie naar maximale leesbaarheid voor alle geïnteresseerden op hb0- of wo-niveau. Daardoor zijn de boeken ook geschikt voor lezers die niet beschikken over veel filosofische voorkennis.

Redactie en uitgever

De redactie wordt gevormd door een team van filosofen en vakwetenschappers en bestaat momenteel uit prof. dr. Marc de Vries (voorzitter), dr. Christine-Boshuijzen-van Burken, drs. Marja van de Lagemaat (secretaris), en mr. drs. Bas Hengstmengel. De reeks wordt uitgegeven door Buijten & Schipperheijn in samenwerking met Stichting voor Christelijke Filosofie.

Bestellen

De boeken uit de reeks zijn verkrijgbaar bij uw lokale boekhandel. U kunt ook exemplaren bestellen via ons contactformulier. We hanteren onderstaande prijzen exclusief verzendkosten.

 

bestel via het contactformulier

Verschenen delen

NummerAuteur(s)TitelPrijs

41

Ronald van StedenHet onbehagen van juf Ank
€23,90

40

Bart CusvellerNaar behoren. Filosofische ethiek in de neocalvinistische traditie€27,50
39Marleen Hengelaar-Rookmaker, Roger D. Henderson (red.)Kunst D.V. (Neo)calvinistische perspectieven op esthetica, kunstgeschiedenis en kunsttheologie€29,90
38Jonathan Chaplin e.a.Multiculturele gerechtigheid. Een christelijk-wijsgerige visie in discussie€21,90
37Nicholas WolterstorffDe God die wij aanbidden. Op verkenning in de liturgische theologie€21,90
36Bert LoonstraAutonomie en gemeenschap. Een debat over levensbeschouwing en psychotherapie€24,90
35Remco van MulligenAlleen God kan ons nog redden. Egbert Schuurman: tegendraads christen in een seculier land€29,90
34Robert van Putten, Bart Cusveller, Rob Nijhoff (red.)Denken om Shalom. De praktische filosofie van Nicholas Wolterstorff€24,95
33Bart Cusveller, Marc de Vries Cinemasofie. Grote vragen op het grote scherm€13,90
32Bas Hengstmengel Denken met het hart. Christelijke filosofie in de traditie van Augustinus en Calvijn€24,50
31Alvin PlantingaHet echte conflict. Wetenschap, religie en naturalisme€23,90
30Roel Jongeneel Eerlijke economie. Calvijn en het sociaal-economisch leven€19,90
29Maarten Verkerk, Bart Cusveller, Jan Hoogland, Maarten Vermeulen (red.) Scherp gezien. Film en christelijke filosofie€19,50
28Marinus Dirk Stafleu Chronos en Clio. De tijd in de geschiedenis€25,00
27Roel Kuiper Moreel kapitaal. De verbindingskracht van de samenleving€25,00
26Bob Goudzwaard, Mark Vander Vennen, David van Heemst, Jet Weigand-Timmer Wegen van hoop in tijden van crisis. Armoede – milieubederf – onveiligheid – financiële malaise (niet meer leverbaar)
€25,00
25Maarten Verkerk, Jan Hoogland, Jan van der Stoep, Marc de VriesDenken, ontwerpen, maken. Basisboek techniekfilosofie€29,50
24Jan van der Stoep, Roel Kuiper, Timon Ramaker (red.)Alles wat je hart begeert? Christelijke oriëntatie in een op beleving gerichte cultuur€23,75
23Bart Cusveller, Maarten Verkerk, Marc de VriesDe Matrix Code. Sciencefictionfilms als spiegel van de technologische cultuur. (niet meer leverbaar)€15,60
22Govert Buijs, Peter Blokhuis, Sander Griffioen, Roel Kuiper (red.)Homo Respondens. Verkenningen rond het mens-zijn€23,50
21Bart CusvellerMet zorg verbonden. Een filosofische studie naar de zindimensie van verpleegkundige zorgverlening€19,90
20Sander GriffioenMoed tot cultuur. Een actuele filosofie€23,50
19Kees Boersma, Jan van der Stoep, Maarten Verkerk, Ad Vlot (red.)Aan Babels stromen. Een bevrijdend perspectief op ethiek en techniek€18,50
18Marinus Dirk StafleuEen wereld vol relaties. Karakter en zin van natuurlijke dingen en processen€22,50
17Govert Buijs (red.)Als de olifanten vechten… Denken over ontwikkelingssamenwerking vanuit christelijk perspectief. (niet meer leverbaar)€23,50
16Johan StellingwerffInzicht in Virtual Reality. Een media-filosofie als reisgids voor het landschap van de geest€22,50
15Egbert SchuurmanGeloven in wetenschap en techniek. Hoop voor de toekomst€16,30
14Marinus Dirk StafleuExperimentele filosofie. Geschiedenis van de natuurkunde vanuit een wijsgerig perspectief. (niet meer leverbaar)€15,90
13Henk Jochemsen, Gerrit GlasVerantwoord medisch handelen. Proeve van een christelijke medische ethiek. (niet meer leverbaar)€18,50
12Maarten VerkerkSekse als antwoord€17,00
11René van Woudenberg (e.a.)Kennis en werkelijkheid. Tweede inleiding tot een christelijke filosofie€21,55
10Gerard NienhuisHet gezicht van de wereld. Wetenschap en wereldbeeld€8,50
9Nicholas WolterstorffDe rede binnen de grenzen van de religie. Geloof, wetenschap en praktijk. (niet meer leverbaar)€11,15
8 A. Tol, K.A. BrilVollenhoven als wijsgeer. Inleidingen en teksten€27,00
7 René van WoudenbergGelovend denken. Inleiding tot een christelijke filosofie€21,50
6 Henk GeertsemaHet menselijk karakter van ons kennen€14,25
5 A.P. BosIn de greep van de Titanen. Inleiding tot een hoofdstroming van de Griekse filosofie€10,80
4 Marinus Dirk StafleuDe verborgen structuur. Wijsgerige beschouwingen over natuurlijke structuren en hun samenhang€11,25
3 Albert WoltersSchepping zonder grens. Bouwstenen voor een bijbelse wereldbeschouwing€10,55
2 Henry Vander GootOnbevangen verstaan. Over de werkelijkheid van de theologie€8,60
1 Jacob Klapwijk (red.)De eerste en de tweede geschiedenis. Nagelaten geschriften van Meijer C. Smit. (niet meer leverbaar)€15,65