Marc de Vries (1958) studeerde natuurkunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam en promoveerde in 1988 aan de Technische Universiteit Eindhoven op een proefschrift over techniek in het natuurkunde-onderwijs. Zijn belangstelling gaat dan ook vooral uit naar het verbinden van twee vakgebieden: filosofie van wetenschap en techniek en de didactiek van de bètavakken in het basis- en middelbaar onderwijs.

Marc de Vries is bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Technische Universiteit Delft. Hij geeft daar verschillende vakken over techniekfilosofie.

Contact
E-mail: m.j.devries@tudelft.nl

Vakgebied
Filosofie van natuurwetenschappen en techniek, wetenschap en techniek in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

Publicaties

  • Vries, M.J. de (2020), Wicked Problems in a Technological World. Philosophia Reformata 85(2), 125-137.
  • M.J. de, en Vries, P. de (2020), Woord en Wetenschap. Goddelijke openbaring en menselijk inzicht. Barneveld: Labarum Academic
  • Vries, M.J. de (2019). Conclusion. In: Vries, M.J. de, and Jochemsen, H. (Eds.). The Normative Nature of Social Practices and Ethics in Professional Environments. Hershey, PA: IGI Global, 295-301.
  • Nia, M.G., Harandi, M.F., and Vries, M.J. de (2019). Technology Development as a Normative Practice: A Meaning-Based Approach to Learning About Values in Engineering—Damming as a Case Study. Science and Engineering Ethics 25(1), 25, 55-82.
  • Cusveller, B. and Vries, M.J. de (2017), Cinemasofie. Grote vragen op het grote scherm. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn.
  • Verkerk, M.J., Hoogland, J., Stoep, J. van der and Vries, M.J. de (2016), Philosophy of Technology. An Introduction for Technology and Business Students. New York: Routledge.
  • Vries, M.J. de (2015), ‘Engineering as Normative Practice: Ethical Reflections on Tasks and Responsibilities’, in: Sundar Sethy, S. (Ed.), Contemporary Ethical Issues in Engineering. Hersey, NY: IGI Global, 12-21.
  • Vries, M.J. de (2013), Technologie, overal om je heen. Moderne ontwikkelingen in christelijk perspectief. Heerenveen: Groen.