Jeroen de Ridder (Leerdam, 1978) studeerde cum laude af in zowel de Technische Bestuurskunde (TU Delft) als de Filosofie (VU Amsterdam). In 2007 promoveerde hij aan de Technische Universiteit Delft op een techniekfilosofisch proefschrift getiteld Explaining Artifacts, Reconstructing Design. Sinds 2008 is hij verbonden aan de Afdeling Filosofie van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam, vanaf 2017 als universitair hoofddocent.

In 2017 werd hij benoemd tot lid van De Jonge Akademie van de KNAW en van 2020-2022 is hij voorzitter. Hij publiceert regelmatig in internationale filosofietijdschriften.

Jeroen de Ridder is sinds 1 januari 2020 bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Contact
E-mailg.j.de.ridder@rug.nl
Twitter: @ridderjeroen
Website: https://jeroenderidder.weebly.com/

Vakgebied
Sociale epistemologie, wetenschapsfilosofie, godsdienstfilosofie, geloof en wetenschap, rede en religie, argumenten voor en tegen Gods bestaan

Publicaties

  • Rik Peels, Jeroen de Ridder en René van Woudenberg (red.), Scientific Challenges to Common Sense Philosophy (Routledge 2020)
  • Jeroen de Ridder, Rens Vliegenthart en Jasper Zuure (red.), Doen, durven of de waarheid? Democratie in digitale tijden (Amsterdam University Press, 2020)
  • Michael Hannon en Jeroen de Ridder (red.), The Routledge Handbook of Political Epistemology (Routledge, 2021).
  • Jeroen de Ridder, Rik Peels, and René van Woudenberg (eds.), Scientism: Prospects and Problems, New York: Oxford University Press, 2018.
  • Gerrit Glas & Jeroen de Ridder (eds.), The Future of Creation Order Vol. I: Philosophical, Scientific, and Religious Perspectives on Order and Emergence, Dordrecht: Springer, 2018.
  • Gijsbert van den Brink, Jeroen de Ridder, and René van Woudenberg, ‘The Epistemic Status of Evolutionary Theory’, Theology and Science 15.4 (2017): 454–472.
  • Emanuel Rutten & Jeroen de Ridder, En dus bestaat God: De beste argumenten, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 2015.
  • Zie verder: https://jeroenderidder.weebly.com/publications.html