Kennisnetwerk

fabio-bracht-_z0DiiaIhB4-unsplash

Het kennisnetwerk Christelijke Filosofie is een nieuwe manier van samenwerken tussen verschillende instellingen, hoogleraren en andere betrokkenen bij Stichting voor Christelijke Filosofie.

Om te beginnen zullen de Theologische Universiteit Kampen en de Vrije Universiteit Amsterdam als knooppunten fungeren, samen met de leerstoelen op verschillende universiteiten. We hopen dat er nog meer partijen aanhaken, onder andere op hbo-niveau. Tegelijkertijd moet het netwerk ook beweeglijk zijn, met open grenzen.

Om beweeglijk te blijven en de samenwerking tussen de knooppunten en de hoogleraren te bevorderen, wordt jaarlijks een onderzoeks- en activiteitenagenda opgesteld om krachten te bundelen, en voldoende kritische massa te creëren om nieuwe initiatieven op te starten.

Daarnaast doen zich ook veranderingen in het onderwijslandschap voor die het mogelijk maken om modules uit te wisselen, in te haken op initiatieven van een leven lang leren (onderwijs voor professionals), of bijvoorbeeld aan te sluiten bij universitaire platformen waarin verschillende wereldgodsdiensten met elkaar in gesprek worden gebracht (WUR), nagedacht wordt over geloof en economie (EUR) of geloof en wetenschap (VU). En dan hebben we het nog niet gehad over mogelijkheden van digitaal onderwijs, gecombineerd met fysieke ontmoetingen. Mogelijkheden die we nu pas een beetje leren kennen. Het kennisnetwerk is bedoeld om slim in te haken op dit soort nieuwe ontwikkelingen, en kansen te grijpen.