Food ethics

4 september t/m 4 december 2023

Food, Philosophy and Culture

Food is more than a collection of nutrients. It connects people to each other and to nature. Having a meal together presupposes all kind of choices about land use, animal welfare, physical health, fair prices, social customs, and culture. Some people rely on industrial agriculture to achieve high yields and to feed a growing world population. Others focus more on organic agriculture and agroecology. They opt for healthy diets, vegetarian food, or local food movements. Over the centuries and around the world, different cultures and religious traditions have developed their own eating habits, each with their own specific obligations and prohibitions. This course gives you an introduction in the philosophy of food. Special attention will be paid to the idea of stewardship, which played an important role in the history of Western Christianity. Why is it that in the Western world food has become just a commodity? How can Christianity and other religious beliefs inspire us to relate to food in a new way?

After successful completion of this course students are expected to be able to:
– show knowledge about the main authors and about the most important approaches in the philosophy of food;
– understand how culture and worldview influence the production and consumption of food;
– formulate an elaborate and critical view on the various approaches that are discussed in the course;
– formulate an articulated and substantiated opinion on food practices, focusing on a specific topic.

Lecturer: Prof. dr. Jan van der Stoep
Activities: Lectures and group discussions
Credits: 3 EC
Where: Wageningen University and Research
Examination: Individual paper (100%).
Literature: Selected readings. Made available on Brightspace.

You can register through OSIRIS Student up to 13 August 2023.

Filosofie I

Semester 1 en 2 2023/2024

Filosofie I: techniek- en wetenschapsfilosofie

In dit vak worden grondbegrippen van de techniek behandeld aan de hand van uitgewerkte gevalstudies. Dit gebeurt aan de hand van het conceptueel kader van de reformatorische wijsbegeerte.

Studenten leren technische ontwikkelingen op een filosofische manier te analyseren vanuit een reformatorisch-wijsgerig kader.

Docent: Prof. dr. M. J. de Vries
Werkvormen: Werkcolleges
Credits: 3 ECTS
Waar: Technische Universiteit Delft
Wanneer: -wordt nog bekend gemaakt-
Toetsing: Mondeling tentamen of kleine scriptie
Literatuur: Het college wordt gegeven aan de hand van het boek “Denken, Ontwerpen, Maken” van Verkerk, Hoogland, van der Stoep en de Vries (uitgegeven bij Boom in Amsterdam).

Inschrijven op Blackboard is aan te bevelen.
Code: WM0361TU

moderne technologie

13 februari t/m 9 juni 2023

Cultuurfilosofie I: hedendaagse techniekfilosofie en IR-ethiek

Techniek roept in de samenleving zeer uiteenlopende reacties op. In het bijzonder de Corona crisis maakt dat er uitersten ontstaan: enerzijds een enorme waardering voor wetenschap en techniek en anderzijds een enorme onderwaardering van wetenschap en techniek en het geloof in complottheorieën.

Vroeger schreven techniekfilosofen meestal vrij kritisch over wetenschap en techniek. Wie wel eens iets van Heidegger of Ellul gelezen heeft, weet dat. Tegenwoordig zijn er techniekfilosofen, die weliswaar sterk beïnvloed worden door de filosofen van de vorige eeuw, maar toch een eigen geluid laten horen. Het gaat dan om thema’s als: in hoeverre is technologie cultuurgebonden, wat doet technologie met onze beleving van de werkelijkheid, wat doet de maatschappij met technologie en omgekeerd, hoeveel invloed heeft het denken in termen van technologie als brenger van een wereld zonder ziekten en ongemakken op ons vertrouwen op technologie? Hoe verhoudt dat zich tot vertrouwen op God? Hoe kijken christelijke denkers naar dit soort vragen? Hoe verhoudt het denken in termen van beheersing (“met z’n allen krijgen we het virus er onder”) zich tot het denken in termen van ontvankelijkheid en besef van menselijke beperkingen? Op dat soort vragen gaan we in bij dit vak.

Docent: Prof. dr. M. J. de Vries
Werkvormen: Werkcolleges
Credits: 3 ECTS
Waar: Technische Universiteit Delft
Wanneer: (voorlopige planning) woensdagmiddagen van kwart voor 4 tot half 6
Toetsing: Mondeling tentamen of kleine scriptie
Literatuur: M.J. Verkerk, J. v.d. Stoep, J. Hoogland en M.J. de Vries, Philosophy of Technology: An Introduction for Technology and Business Students (New York, NY: Routledge, 2005).

Inschrijven op Blackboard is aan te bevelen.
Code: WM0371TU

CFV

13 november 2023- 2 februari 2024 (periode B)

Christelijke Filosofie vandaag

Hoe verhouden geloof en wetenschap zich tot elkaar? Kunnen we het bestaan van God bewijzen? Hebben mensen een bijzonder plek in de schepping of juist niet? Hebben dieren ook rechten? Zijn mensen meer dan hun brein? Hoe ver mag de overheid doordringen in de persoonlijke leefsfeer van mensen? Kan een robot goede zorg verlenen? Bestaat er zoiets als een morele orde? Over dit soort vragen wordt door christelijke filosofen diepgaand nagedacht. In deze cursus maak je kennis met het denken van Herman Dooyeweerd, Alvin Plantinga en Nicholas Wolterstorff. Je leert hun denken toe te passen op actuele vraagstukken in jouw vakgebied. De cursus sluit je af met het schrijven van een essay waarin je, onder begeleiding, een eigen persoonlijke visie ontwikkelt.

Docenten:

  • Jan van der Stoep
  • René van Woudenberg
  • Gerrit Glas
  • Renée van Riessen
  • Roel Kuiper
  • Ieke Haarsma

Credits: 5 of 7,5 EC
Waar: Theologische Universiteit Kampen|Utrecht in het gebouw aan de Plompetorengracht 3 te Utrecht
Wanneer: op dinsdagochtend (11.00-12.45 uur hoorcolleges ) en donderdagmiddag (13.15-15.00 uur hoorcolleges ; 15.15-17.00 uur discussie / werkcolleges / tutorials)
Toetsing: De cursus sluit je af met het schrijven van een essay waarin je, onder begeleiding, een eigen persoonlijke visie ontwikkelt.
Literatuur: -Wordt nog aangevuld-

Studenten van andere universiteiten kunnen dit vak gratis volgen. Andere belangstellenden betalen 137,50 euro per EC. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.