masterclass

15 november 2023- 20 maart 2024

Masterclass Christelijke Filosofie

Naast ons onderwijsaanbod op universiteiten, willen wij de verdieping van Christelijke Filosofie aanbieden aan alle geïnteresseerde studenten en daarom zijn wij gekomen tot het opzetten van Masterclasses in samenwerking met christelijke studentenverenigingen, in dit geval met ChOOse, het overkoepelende studentenorgaan in Enschede.

We zullen in Enschede, de plek waar prof. dr. Jan Hoogland de leerstoel bekleedt, deze masterclass aanbieden. We organiseren zes avonden over “Christelijke Filosofie” als breed onderwerp om kennis te maken met christelijke filosofie en gedachtegoed.

Data: Woensdagavonden 15 nov, 6 dec, 10 jan, 7 feb, 28 feb, 20 maart.
Tijd: 19.15-21.15
Plek: Universiteit Twente
Aanmelding: info volgt

Food ethics

4 september t/m 4 december 2023

Food, Philosophy and Culture

Food is more than a collection of nutrients. It connects people to each other and to nature. Having a meal together presupposes all kind of choices about land use, animal welfare, physical health, fair prices, social customs, and culture. Some people rely on industrial agriculture to achieve high yields and to feed a growing world population. Others focus more on organic agriculture and agroecology. They opt for healthy diets, vegetarian food, or local food movements. Over the centuries and around the world, different cultures and religious traditions have developed their own eating habits, each with their own specific obligations and prohibitions. This course gives you an introduction in the philosophy of food. Special attention will be paid to the idea of stewardship, which played an important role in the history of Western Christianity. Why is it that in the Western world food has become just a commodity? How can Christianity and other religious beliefs inspire us to relate to food in a new way?

After successful completion of this course students are expected to be able to:
– show knowledge about the main authors and about the most important approaches in the philosophy of food;
– understand how culture and worldview influence the production and consumption of food;
– formulate an elaborate and critical view on the various approaches that are discussed in the course;
– formulate an articulated and substantiated opinion on food practices, focusing on a specific topic.

Lecturer: Prof. dr. Jan van der Stoep
Activities: Lectures and group discussions
Credits: 3 EC
Where: Wageningen University and Research
Examination: Individual paper (100%).
Literature: Selected readings. Made available on Brightspace.

You can register through OSIRIS Student up to 13 August 2023.

Filosofie I

Semester 1 en 2 2023/2024

Filosofie I: techniek- en wetenschapsfilosofie

In dit vak worden grondbegrippen van de techniek behandeld aan de hand van uitgewerkte gevalstudies. Dit gebeurt aan de hand van het conceptueel kader van de reformatorische wijsbegeerte.

Studenten leren technische ontwikkelingen op een filosofische manier te analyseren vanuit een reformatorisch-wijsgerig kader.

Docent: Prof. dr. M. J. de Vries
Werkvormen: Werkcolleges
Credits: 3 ECTS
Waar: Technische Universiteit Delft
Wanneer: -wordt nog bekend gemaakt-
Toetsing: Mondeling tentamen of kleine scriptie
Literatuur: Het college wordt gegeven aan de hand van het boek “Denken, Ontwerpen, Maken” van Verkerk, Hoogland, van der Stoep en de Vries (uitgegeven bij Boom in Amsterdam).

Inschrijven op Blackboard is aan te bevelen.
Code: WM0361TU

CFV

13 november 2023- 2 februari 2024 (periode B)

Christelijke Filosofie Vandaag

De aanmelding van dit vak verloopt via de Theologische Universiteit Utrecht. Kijk op hun website voor meer informatie over het vak en de aanmeldingsprocedure.

Docenten:

  • Jan van der Stoep
  • René van Woudenberg
  • Gerrit Glas
  • Renée van Riessen
  • Roel Kuiper
  • Ieke Haarsma

Credits: 5 of 7,5 EC
Waar: Theologische Universiteit Kampen|Utrecht in het gebouw aan de Plompetorengracht 3 te Utrecht
Wanneer: op dinsdagochtend (11.00-12.45 uur hoorcolleges ) en donderdagmiddag (13.15-15.00 uur hoorcolleges ; 15.15-17.00 uur discussie / werkcolleges / tutorials)
Toetsing: De cursus sluit je af met het schrijven van een essay waarin je, onder begeleiding, een eigen persoonlijke visie ontwikkelt.
Literatuur: -Wordt nog aangevuld-

Studenten van andere universiteiten kunnen dit vak gratis volgen. Andere belangstellenden betalen 137,50 euro per EC.