priscilla-du-preez-W3SEyZODn8U-unsplash

5 september t/m 5 december 2022

Food ethics: habits, moral choices, worldviews (Wageningen University)

Eating is more than just the consumption of nutrients. It connects people with each other, and with the plants and animals in their surroundings. Food has to do with health, animal welfare, land use, biodiversity, class culture, geopolitical relations, local traditions and cooking habits. People think differently about food production. Some emphasize the importance of technology to achieve high yields in order to feed a growing world population. Others point to principles such as stewardship, or argue for circular agriculture or organic farming. The same variety of views is visible when it comes to the consumption of food: health diets, the slow food movement, vegetarianism or local food. Over the centuries various religious traditions have developed their own eating habits, informed by specific commandments and prohibitions. How are worldviews, eating habits and moral choices related to each other? Special attention will be paid to the impact of Christianity on our eating patterns. What does Christian thinking about stewardship has to say to us? Why is it that in a Western culture, influenced by Christianity, people pay so little attention to the meaning and value of food?

This course covers period 1 and 2. Half of the lectures are in period 1 and half of the lectures in period 2.

After successful completion of this course students are expected to be able to:

 • show knowledge about the main themes in food ethics, and about different approaches;
 • understand how worldviews influence the production and consumption of food;
 • formulate an elaborate and critical view on the Christian idea of stewardship;
 • formulate an articulated and substantiated opinion on a specific issue concerning food.

Lecturer: prof. dr. Jan van der Stoep
Activities: lectures and group discussions.
Where: Wageningen University
When: Mondays from 17:20h until 18:50h; first lecture on 5 September 2022, last lecture on 5 December 2022.
Examination: individual paper (100%).
Literature: selected readings (made available on Brightspace).
Course code: CPT57003

lenin-estrada-OI1ToozsKBw-unsplash

7 september 2022 t/m 18 januari 2023

(Christelijke) filosofie van de techniek: wat heb je daar als (aanstaand) (christen-)ingenieur aan?

Socrates moet eens zoiets gezegd hebben als: “het niet-overdachte leven is niet waard om geleefd te worden”. Voor ingenieurs misschien niet zo vanzelfsprekend. Doe gewoon je werk, dan is het mooi genoeg. Toch kan een stuk reflectie op je werk als ingenieur je helpen om bewuster in je ingenieurspraktijk te staan. Zeker voor een christen zou dat iets zinvols moeten zijn. In dit college denken we na over de aard van techniek vanuit een christelijk-wijsgerig perspectief. Wat bedoelen we eigenlijk met ‘techniek’? En wanneer spreken we van ‘technische kennis’. Hoe ziet een ontwerpproces er uit? Wat doe je eigenlijk wanneer je iets ontwerpt? Maakt het bij het beantwoorden van die vragen uit van welke levens- en wereldbeschouwing je uitgaat? Is er een christelijke visie op techniek mogelijk? Allemaal vragen waar we in het college over na gaan denken.

Doel van het college is wegwijs te maken in de techniekfilosofie. Niet alleen de christelijke maar ook allerlei andere opvattingen. En dat aan de hand van veel casussen van succesvolle en minder succesvolle case studies uit verschillende technische disciplines, zoals de heteluchtmotor van Robert Stirling (technische natuurkunde en werktuigbouwkunde), het Philips Plumbicon voor televisiecamera’s (elektrotechniek), vliegtuigontwerpen (lucht- en ruimtevaart), de Petronas Towers in Kuala Lumpur (bouwkunde) en de Brabantia kurkentrekker (industrieel ontwerpen).

Collegestof is Deel 1 en Deel 2 van het boek Philosophy of Technology van Jan Hoogland, Jan van der Stoep, Maarten Verkerk en Marc de Vries (Routledge 2016).

Het vak kan voor 3EC worden afgesloten met een mondeling tentamen of een essay. Na het eerste kwartiel/blok aanhaken of afhaken is mogelijk. Het vak kan ook als Mastervak gedaan worden (dan is de vakcode wm0348tu). Aanmelden in Brightspace of met een mail naar de docent is aan te raden.

Wanneer: 1e semester 2022-2023, woensdag 15.45-17.30 uur. Eerste college op 7 september 2022.

Docent: prof. dr. Marc de Vries.

Waar: Technische Universiteit Delft, zaal TBM-D1.

Voor verdere informatie kan contact worden opgenomen met de docent: prof. dr. Marc de Vries (m.j.devries@tudelft.nl)

dylan-gillis-KdeqA3aTnBY-unsplash

2 en 3 september 2022

Ieder mens draagt een naam (Summerschool 2022)

Georganiseerd door: Stichting Thomas More en Stichting voor Christelijke Filosofie

Iedere persoon draagt een naam, is uniek. Maar tegelijk is zij met die naam aanspreekbaar door anderen in een gemeenschappelijk leven. Dit is in enkele woorden de kern van wat het personalisme wordt genoemd.

De mens is geen geïsoleerd individu. Ons leven wordt gedragen door concrete verbanden en relaties: we zijn broer, zus, ouder, vriend, dokter, student, collega… Als persoon verkeren we in steeds veranderlijke relatie tot anderen. Daarbij brengt de ik-jij-relatie ons onvermijdelijk in een setting van dialoog. Als persoon geef ik mezelf gestalte door telkens antwoorden te zoeken op het appèl dat uitgaat van de ander. Anderen maken ons tot wie we zijn. Juist binnen alle deze voortdurend wisselende verbanden komt onze vrijheid en creativiteit tot ontplooiing. De mens is een gemeenschapswezen, maar is nooit ondergeschikt aan een groter collectief of totaliteit. Iedere persoon heeft haar absolute individuele waarde. Uniek én verbonden.

Het personalisme geeft een filosofische onderbouwing van de christelijke mensvisie waarbij de mens niet alleen een denkend of kennend subject is, maar ook een voelend, ervarend en handelend wezen. Daarover gaat de summerschool 2022, georganiseerd door Stichting Thomas More in samenwerking met Stichting voor Christelijke Filosofie.

Sprekers

 • Prof. dr. Rudi te Velde
 • dr. Timo Slootweg
 • Prof. dr. Gerrit Glas

Praktische informatie en aanmelden

Start: vrijdag 2 september 16.00 uur
Einde: zaterdag 3 september 16.00 uur
Locatie: Abdijhof Mariënkroon te Nieuwkuijk (nabij ’s-Hertogenbosch)
Aanmelden: vóór 22 augustus via info@thomasmore.nl
Kosten: (incl. overnachting, diner, ontbijt, en lunch): studenten: €60; alumni Stichting Thomas More: €120 euro; overige belangstellenden: €195.
Website: https://www.thomasmore.nl/summerschool/

douglas-lopez-WFItslWB89M-unsplash

6 september t/m 3 november 2022

Christelijke filosofie vandaag

Hoe verhouden geloof en wetenschap zich tot elkaar? Kunnen we het bestaan van God bewijzen? Hebben mensen een bijzonder plek in de schepping of juist niet? Hebben dieren ook rechten? Zijn mensen meer dan hun brein? Hoe ver mag de overheid doordringen in de persoonlijke leefsfeer van mensen? Kan een robot goede zorg verlenen? Bestaat er zoiets als een morele orde?

Over dit soort vragen wordt door christelijke filosofen diepgaand nagedacht. In deze cursus maak je kennis met het denken van Herman Dooyeweerd, Alvin Plantinga en Nicholas Wolterstorff. Je leert hun denken toe te passen op actuele vraagstukken in jouw vakgebied.

De cursus sluit je af met het schrijven van een essay waarin je, onder begeleiding, een eigen persoonlijke visie ontwikkelt.

Docenten zijn:

 • Jan van der Stoep
 • René van Woudenberg
 • Gerrit Glas
 • Roel Kuiper
 • Ieke Haarsma

Deze colleges geven een inleiding in christelijke filosofie en worden door de Theologische Universiteit Kampen | Utrecht verzorgd in het gebouw aan de Plompetorengracht 3 te Utrecht op de volgende data: 06/09, 08/09, 13/09, 15/09, 20/09, 22/09, 27/09, 29/09, 04/10, 06/10, 11/10, 13/10, 20/10, 27/10 en 03/11, telkens van 15.15 – 17.00 uur.

Studenten van andere universiteiten kunnen dit vak gratis volgen. Andere belangstellenden betalen 137,50 euro per EC. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.