avondcolleges

05-04-2022 t/m 24-05-2022

Avondcolleges over ‘Wat is religieus geloof?’

Zes avondcolleges voor studenten, predikanten en andere belangstellenden over de aard van religieuze overtuigingen

Geloofsovertuigingen of religieuze overtuigingen zijn niet zomaar overtuigingen. Religieuze overtuigingen hebben voor veel mensen diepe wortels; ze geven ze niet zomaar op en argumenten lijken er soms weinig vat op te hebben. Bovendien zijn ze vaak een centraal onderdeel van een omvattende kijk op het leven: ze staan aan de bron van hun ideeën over goed en kwaad en mensen stemmen hun handelen erop af. Geloven in God of in een nirwana is dan ook iets anders dan geloven dat de trein om drie over vertrekt, geloven dat je je vriend van de basisschool zag lopen of geloven dat mondkapjes effectief zijn om coronabesmettingen te voorkomen. Religieuze overtuigingen genieten ook bijzondere bescherming in het recht, o.a. via het grondrecht van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. Genoeg reden om dieper na te denken over wat religieus geloof dan precies is en wat voor rol het in ons denken en in de samenleving speelt. In deze avondcolleges doen we dat aan de hand van enkele filosofen, theologen, psychologen en rechtsgeleerden uit heden en verleden.

Docenten:

  • prof.dr.ir. Jeroen de Ridder (RUG/GGW, christelijke filosofie)
  • prof.dr. Edward van ’t Slot (RUG/GGW, Systematische theologie en kerk in de 21e eeuw
  • prof.mr.dr. Fokko T. Oldenhuis (RUG/GGW, religie en recht).

Locatie: Faculteit GGW, Oude Boteringestraat 38, Zittingszaal.
Meer informatie over de avondcolleges is te vinden op de website van de Rijksuniversiteit Groningen. Via deze site kunt u zich ook aanmelden.

Jan van der Stoep

9-5-22 t/m 10-6-22

Cursus christelijke denkers door prof. dr. Jan van der Stoep

In de colleges worden aan de hand van (primaire) teksten de filosofische opvattingen van de christelijke denkers Augustinus, Pascal, Dooyeweerd, Plantinga en Wolterstorff besproken en in hun historisch-filosofische context geplaatst. Dit vak is een keuzevak op masterniveau. De docent is prof. dr. Jan van der Stoep.

Leerdoelen

De student:

  1. kan kenmerkende filosofische inzichten en standpunten weergeven van de christelijke denkers Augustinus, Pascal, Dooyeweerd, Plantinga en Wolterstorff;
  2. kan deze inzichten en standpunten plaatsen in en verhelderen vanuit hun historisch-filosofische context;
  3. kan reflecteren op de vraag naar het christelijk-filosofische karakter van deze denkers.

Praktische informatie

Het vak wordt gegeven van 9 mei tot 10 juni 2022. Exacte collegedata en -tijden zijn nog niet bekend.
Aanmelden kan via de gebruikelijke kanalen van de Theologische Universiteit Kampen.