moderne technologie

13 februari t/m 9 juni 2023

Cultuurfilosofie I: hedendaagse techniekfilosofie en IR-ethiek

Techniek roept in de samenleving zeer uiteenlopende reacties op. In het bijzonder de Corona crisis maakt dat er uitersten ontstaan: enerzijds een enorme waardering voor wetenschap en techniek en anderzijds een enorme onderwaardering van wetenschap en techniek en het geloof in complottheorieën.

Vroeger schreven techniekfilosofen meestal vrij kritisch over wetenschap en techniek. Wie wel eens iets van Heidegger of Ellul gelezen heeft, weet dat. Tegenwoordig zijn er techniekfilosofen, die weliswaar sterk beïnvloed worden door de filosofen van de vorige eeuw, maar toch een eigen geluid laten horen. Het gaat dan om thema’s als: in hoeverre is technologie cultuurgebonden, wat doet technologie met onze beleving van de werkelijkheid, wat doet de maatschappij met technologie en omgekeerd, hoeveel invloed heeft het denken in termen van technologie als brenger van een wereld zonder ziekten en ongemakken op ons vertrouwen op technologie? Hoe verhoudt dat zich tot vertrouwen op God? Hoe kijken christelijke denkers naar dit soort vragen? Hoe verhoudt het denken in termen van beheersing (“met z’n allen krijgen we het virus er onder”) zich tot het denken in termen van ontvankelijkheid en besef van menselijke beperkingen? Op dat soort vragen gaan we in bij dit vak.

Docent: Prof. dr. M. J. de Vries
Werkvormen: Werkcolleges
Credits: 3 ECTS
Waar: Technische Universiteit Delft
Wanneer: (voorlopige planning) woensdagmiddagen van kwart voor 4 tot half 6
Toetsing: Mondeling tentamen of kleine scriptie
Literatuur: M.J. Verkerk, J. v.d. Stoep, J. Hoogland en M.J. de Vries, Philosophy of Technology: An Introduction for Technology and Business Students (New York, NY: Routledge, 2005).

Inschrijven op Blackboard is aan te bevelen.
Code: WM0371TU