Laat de aarde juichen - Literatuurlijst Visser

Een van de auteurs van hoofdstuk 5, dr. J. Visser, heeft uitgebreid historisch wetenschappelijk onderzoek verricht naar de opkomst en de wetenschappelijke onderbouwing van de  geïndustrialiseerde landbouw met de grote betekenis van kunstmest. In het boek is een selectie opgenomen van de literatuurverwijzingen. Hier vindt u de volledige lijst van literatuurverwijzingen zoals aangeleverd door de auteur.

literatuurlijst Visser