Lid worden

Wilt u actief betrokken zijn bij ons werk? Dan kunt u kiezen voor een lidmaatschap van de Vereniging voor Reformatorische Wijsbegeerte.

Een lidmaatschap kost € 70,- per jaar (€35,- voor studenten, voor maximaal 4 jaar en alleen tijdens studie). Woont u in het buitenland? Neem dan eerst contact met ons op via info@christelijkefilosofie.nl. Het lidmaatschapsgeld kan verschillen buiten Nederland.

Leden ontvangen:

  • Een abonnement op ons tijdschrift Sophie.
  • Een digitaal abonnement op Philosophia Reformata (als u de papieren versie van Philosophia Reformatie wilt ontvangen, dan kost een abonnement €85,- per jaar).
  • De halfjaarlijkse papieren nieuwsbrief Aspecten, waarmee we u op de hoogte houden van onze activiteiten.
  • Een uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging voor Reformatorische Wijsbegeerte (2x per jaar).
  • Korting op het bijwonen van de jaarlijkse conferentie.

Lidmaatschap van de Vereniging voor Reformatorische Wijsbegeerte loopt per kalenderjaar en wordt automatisch met een jaar verlengd. Opzeggen kan tegen einde van het jaar met een opzegtermijn van vier weken. Leden moeten in principe voor het hele jaar contributie betalen, ook als ze eerder in het jaar opzeggen. Verdere informatie over de voorwaarden van het lidmaatschap kunt u lezen in de statuten.

Aanmelding kan via het onderstaande formulier. U kunt eventueel ook telefonisch contact met ons opnemen (033 – 43 28 288). 

Aanmeldformulier lidmaatschap