Laat de aarde juichen: Duurzaam beheer van de schepping

Ma 1 jan 24  | Leestijd: 1 min
Laat de aarde juichenLaat de aarde juichen

Laat de aarde juichen: Duurzaam beheer van de schepping van Henk Jochemsen en Jan van der Stoep is het nieuwste deel van onze Verantwoordingsreeks. 

Planten, dieren en andere schepselen zijn er tot eer van God. Ze hebben betekenis, zelfs al zouden mensen er geen waarde aan hechten. Wij zijn de aarde echter steeds meer gaan zien als ons bezit dat we vrij kunnen exploiteren. Klimaatverandering en afnemende biodiversiteit zijn daar de schrijnende gevolgen van. Hoe kunnen we weer respect voor de schepping ontwikkelen en aan herstel werken? Kan christelijke filosofie daarbij een rol spelen?

In dit boek wordt betoogd dat God de aarde onderhoudt en daarmee de dragende grond is van ons bestaan. Wij hebben de taak om te participeren in het tot bloei en ontwikkeling brengen van het geschapene. Om aan die opdracht gehoor te kunnen geven zijn een innerlijke transformatie en een koerswijziging nodig.

In het eerste deel van het boek staat de verhouding tussen mens en schepping centraal. Hoe moeten we die zien en wat zijn dominante opvattingen geweest? In het tweede deel komt duurzaamheid in verschillende sectoren aan de orde: landbouw, veeteelt en industrie. Daarnaast is er aandacht voor het effect van globalisering, grenzen aan de groei en mogelijke lessen vanuit een heel andere cultuur.

Bestel het boek via deze link.

 Naar aanleiding van de verschijning van dit boek is er in het RD een artikel verschenen. Lees het artikel op de website van het RD.
 

Recente artikelen

Van waarde zijn: Kennismaking met het denken van Marilynne Robinson

Deze maand is een nieuw deel van de Verantwoordingsreeks verschenen: Van Waarde zijn: Kennismaking met het denken van Marilynne Robinson. Wat drijft een mens? Worden wij slechts voortgedreven door basale…

Vr 16 feb 24  | Leestijd: 1 min

Serie Avondcolleges ‘Ontspannen samenleven: levensbeschouwelijke herbronning in de meritocratie’

Serie avondcolleges ‘Ontspannen samenleven: levensbeschouwelijke herbronning in de meritocratie’ In deze reeks avondcolleges doordenken we het ideaal van ‘ontspannen samenleven’ vanuit levensbeschouwelijk perspectief. Het vertrekpunt is dat de druk van…

Do 15 feb 24  | Leestijd: 3 min