douglas-lopez-WFItslWB89M-unsplash

6 september t/m 3 november 2022

Christelijke filosofie vandaag

Hoe verhouden geloof en wetenschap zich tot elkaar? Kunnen we het bestaan van God bewijzen? Hebben mensen een bijzonder plek in de schepping of juist niet? Hebben dieren ook rechten? Zijn mensen meer dan hun brein? Hoe ver mag de overheid doordringen in de persoonlijke leefsfeer van mensen? Kan een robot goede zorg verlenen? Bestaat er zoiets als een morele orde?

Over dit soort vragen wordt door christelijke filosofen diepgaand nagedacht. In deze cursus maak je kennis met het denken van Herman Dooyeweerd, Alvin Plantinga en Nicholas Wolterstorff. Je leert hun denken toe te passen op actuele vraagstukken in jouw vakgebied.

De cursus sluit je af met het schrijven van een essay waarin je, onder begeleiding, een eigen persoonlijke visie ontwikkelt.

Docenten zijn:

  • Jan van der Stoep
  • René van Woudenberg
  • Gerrit Glas
  • Roel Kuiper
  • Ieke Haarsma

Deze colleges geven een inleiding in christelijke filosofie en worden door de Theologische Universiteit Kampen | Utrecht verzorgd in het gebouw aan de Plompetorengracht 3 te Utrecht op de volgende data: 06/09, 08/09, 13/09, 15/09, 20/09, 22/09, 27/09, 29/09, 04/10, 06/10, 11/10, 13/10, 20/10, 27/10 en 03/11, telkens van 15.15 – 17.00 uur.

Studenten van andere universiteiten kunnen dit vak gratis volgen. Andere belangstellenden betalen 137,50 euro per EC. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.